ẢNH BÁO CHÍẢNH GIẢI

Giải Ba cuộc thi ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Ngày bé đến trường ” – Tác giả: Trần Thị Phương Thu