ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Niềm vui chuyển đổi cây trồng” – Tác giả: Phạm Đức Nghĩ