ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Kỹ sư công ty thoát nước Hà Nội kiểm tra mẫu nước sau khi qua hệ thống xử lý” – Tác giả: Trần Thanh Hải