Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Làm cốp pha chuẩn bị đổ bê tông đường cống thoát nước trên đường Thái Thịnh, Hà Nội ” – Tác giả: Đào Quang Minh