Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Trên cánh đồng quê hương Hải Dương đã trở lại trạng thái bình thường mới sau đợt thực hiện giãn cách xã hội, phòng chống lây lan dịch bệnh” – Tác giả: Đỗ Thanh Mai