ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Công nghệ ép Seam trong phân xưởng may” – Tác giả: Nguyễn Mạnh Hiển