Giải Khuyến khích cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Những chuyến hàng xuất nhập khẩu nhộn nhịp trên cầu vượt biển Tân Vũ – Lạch Huyện, TP Hải Phòng” – Tác giả: Nguyễn Đức Nghĩa