Ảnh treo Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Cuộc sống thường ngày” năm 2021. Tác phẩm Nét đẹp làng chài. Tác giả Nguyễn Bùi Lâm