Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Trên công trường” – Tác giả: Phùng Trọng Tuệ