Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Sắc màu cuộc sống” – Tác giả: Đỗ Thanh Mai