Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Vệ sinh công nghiệp giàn mưa ” – Tác giả: Trần Hiền Anh