Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Cột mốc ngày lũ ” – Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa