Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Mùa cấy ở Hoàng Su Phì, Hà Giang ” – Tác giả: Đào Quang Minh