Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Đi lấy nước ” – Tác giả: Phạm Thị Thu