ẢNH BÁO CHÍ

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Công nhân môi trường xử lý rác sau lũ lụt ” – Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa