Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Theo dõi áp lực nước tại tổ bơm ở công ty nước sạch Hà Nội” – Tác giả: Nguyễn Thị Minh Phượng