Lễ trao giải cuộc thi ảnh báo chí mang tên Những con đường Việt Nam