VIDEO CLIP

Hội viên chi nhánh 7 CLB Ảnh báo chí tác nghiệp tại thành phố Hoa Phượng đỏ