Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Vũ khúc tuổi thơ ” – Tác giả: Hoàng An