Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Nước sạch và cuộc sống ” – Tác giả: Nguyễn Đăng Khoa