Giải Ba cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Thiếu nước sinh hoạt của đồng bào dân tộc Mông” – Tác giả: Phùng Đăng Hùng

Huyện Mèo Vạc, tỉnh Hà Giang