Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “ Vũ điệu trên sông Kiên Giang ” – Tác giả: Hoàng An

Bức ảnh được chụp trên sông Kiên Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình