Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Họp giao ban nhà máy nước Yên Phụ” – Tác giả: Trần Hiền Anh