Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Chương trình nghệ thuật mừng ngày Quốc khánh 2/9” – Tác giả: Đường Hồng Mai