Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Đồng muối Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định” – Tác giả: Nguyễn Văn Hải