ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Đồng muối Hải Đông, Hải Hậu, Nam Định” – Tác giả: Nguyễn Văn Hải