ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm Cuộc thi và triển lãm ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Chuẩn bị bữa trưa” – Tác giả: Hồ Tùng Phương