Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Nhu yếu phẩm đến từng hộ dân trong khu cách ly” – Tác giả: Nguyễn Đức Tiến