Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Giải cứu nông sản, thực phẩm giúp bà con vùng dịch.” – Tác giả: Lâm Quế