ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Canh gác chốt trực phòng chống Covid-19” – Tác giả: Vũ Thái Quảng