Giải Nhì cuộc thi ảnh báo chí “Một ngày Việt Nam 2020 ”. Tác phẩm “Chiến sĩ Phạm Minh Chiến – thí sinh tự do hiện đang thuộc lực lượng cảnh sát biển đang bước vào phòng thi tốt nghiệp THPT đợt 2 sau khi được kiểm tra y tế đo thân nhiệt và sát khuẩn tay. ” – Tác giả: Phạm Văn Đức