ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Nước sạch về bản Lùng Phìn, Hà Giang” – Tác giả: Huyền Vũ