Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Vải thiều Thanh Hà, Hải Dương chính thức lên sàn thương mại điện tử Lazada” – Tác giả: Phùng Trọng Tuệ