ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Công Đoàn Huyện Lục Nam Tỉnh bắc Giang Hỗ Trợ Bà con Xã Trường Giang Huyện Luc Nam Tiêu Thụ vải Thiều Mùa Covid 2021” – Tác giả: Trương Văn Quang