Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Bãi Cháy ngày nay” – Tác giả: Nguyễn Hải Huy