Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Bếp cơm tâm ái, góp một phần cùng TP Hà Nội chống dịch trong những ngày giãn cách” – Tác giả: Nguyễn Văn Hải