Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Cảng than Cửa Ông” – Tác giả: Nguyễn Hải Huy