ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Chiến binh làm sạch môi trường trong dịch Covid-19” – Tác giả: Vũ Thái Quảng