Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Chợ Quán Tình trong những ngày giãn cách” – Tác giả: Nguyễn Văn Vạn