ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Đẩy nhanh tiến độ thi công Cầu Cửa Lục 1” – Tác giả: Nguyễn Hải Huy