Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Hiến máu thiện nguyện tại viện Huyết học Trung ương” – Tác giả: Nguyễn Thị Kim Thoa