Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Học sinh Trường THCS Hiệp Cường dự Lễ Khai giảng trực tuyến năm học 2021-2022 ” – Tác giả: Hà Thành Dương