ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Kiểm soát các phương tiện trong thời gian thực hiện Chỉ thị 16 của Chính phủ” – Tác giả: Nguyễn Đức Kiên