ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Mưu sinh trên cao nguyên đá Đồng Văn ” – Tác giả: Phạm Văn Đức