Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Thăm khám” – Tác giả: Lê Anh Tuấn