ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Trở về lúc hoàng hôn” – Tác giả: Lê Thị Xuân Vinh