ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh Triển lãm Cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Trước giờ biểu diễn võ thuật ” – Tác giả: Đường Hồng Mai