ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Ấn tượng 2021”. Tác phẩm: “Vì hòa bình mong cuộc chiến đại dịch mau qua” – Tác giả: Phạm Thị Mỹ Hạnh