ẢNH BÁO CHÍẢNH TRIỂN LÃM

Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Dân tộc Khơ Me ở Sóc Trăng đã có giếng khoan bơm tay” – Tác giả: Phùng Văn Trung