Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Đội ngũ kỹ sư công ty thoát nước Hà Nội xử lý hệ thống nước thải” – Tác giả: Trần Thanh Hải