Ảnh triển lãm cuộc thi ảnh báo chí “Nước cho cuộc sống và sự phồn thịnh”. Tác phẩm: “Đồng bào dân tộc Mông xã Tà hộc, huyện Mai Sơn, Sơn La đã xây dựng nhiều hệ thống dẫn nước và bể chứa nước phục vụ đời sống và sinh hoạt bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước” – Tác giả: Phùng Văn Quyến